Nieuwe ouders

Bent u geïnteresseerd in onze school? Wij horen het graag en nodigen u met plezier uit voor een intake. Tijdens deze intake krijgt u een rondleiding door de school en beantwoorden wij al uw vragen!

Om echt een goede indruk te krijgen is het belangrijk om een school te bezoeken. Verhalen van de school zelf en verhalen van anderen zorgen voor een eerste beeld. Veel belangrijker om voor uw kind een goede schoolkeuze te kunnen maken, is úw idee, indruk en gevoel. Dit kunt u alleen maar krijgen als u bij ons binnen bent geweest, zelf heeft rondgekeken, sfeer heeft kunnen proeven, ons heeft gezien en gesproken.

Wanneer ouders contact opnemen met de school, omdat zij overwegen hun kind(eren) op Montessorischool Emmen in te laten schrijven, dan wordt allereerst een afspraak gemaakt met één van de directieleden. In dit gesprek wordt informatie gegeven over de school en hebben ouders gelegenheid om vragen te stellen.

Het bezoek aan de school wordt afgesloten met een rondleiding door de school en zo mogelijk met een kennismaking met de toekomstige leerkracht(en) van uw kind(eren).

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden