Voorschool

Op de voorschool kunnen kinderen terecht vanaf 2,5 jaar. Als zij 4 jaar zijn, kunnen zij doorstromen naar groep 1 van Montessorischool Emmen. Ouders kunnen kiezen om voor 10 of 16 uur per week van de voorschool gebruik te maken.
De Voorschool Montessori heeft één groep; de Dolfijnengroep. De groep wordt niet groter van 16 leerlingen.
 
De schooltijden zijn:
Maandag:           8.30 - 12.30
Dinsdag:             8.30 - 14.30
Donderdag:       8.30 - 14.30
 
We hebben de beschikking over een ruim lokaal met verschillende speelhoeken. Op het peuterplein staat een grote zandbak, met een schaduwdoek erboven en een glijbaan. Er is voldoende ruimte om te fietsen. Af en toe worden balspellen gedaan, om de motoriek te stimuleren.

Montessori

Bij Voorschool Montessori staan de principes van Maria Montessori en met name de zin 'laat mij het zelf doen' centraal. Deze werkwijze is erop gericht om kinderen zelfstandig dingen te laten ondernemen.

Een kind kan zelf kiezen wat het wil en in alle vrijheid zijn/ haar eigen mogelijkheden ontdekken. Er is speciaal ontwikkeld materiaal voor de zintuiglijke en motorische ontwikkeling, waar de kinderen zelfstandig mee kunnen werken. Ook is er volop knutselmateriaal en een poppenhoek aanwezig.


Een dag op Voorschool Montessori

Op Voorschool Montessori geven alle kinderen de juf een hand bij binnenkomst en wensen ze elkaar goedemorgen/ - middag. Zo is er bij de start van de dag tussen elk kind en de leidsters al even contact geweest. Er is ruimte om nog even een boekje te lezen of bijvoorbeeld een puzzel te maken met het kind, voordat u als ouderafscheid neemt. Ook mogen de kinderen een plantje verzorgen in de klas en elke ochtend wter geven. 

De leidsters laten de kinderen eerst even een tijdje spelen om te acclimatiseren. Vervolgens gaan we in de kring. In de kring wordt er “goedemorgen” of “goedemiddag” gezongen en aan alle kinderen wordt even aandacht besteed. In de kring worden er twee hulpjes van de juf aangesteld, deze krijgen een button met Puk erop, op. Puk is een pop, hij zit ook in de kring, hij eet ook met ons mee en hij is betrokken bij de thema’s. Er is bijvoorbeeld een thema “Hatsjoe” en dan is Puk verkouden.
 
Na de kring wordt er geknutseld. Dit is altijd een knutselwerkje dat met het thema te maken heeft. Na het knutselen en spelen, gaan we met ons allen aan tafel zitten. De hulpjes mogen liedjes uitkiezen uit het liedjesboek. Na het zingen,  mogen de hulpjes de tassen uitdelen en eten we gezamenlijk fruit. Na het fruit eten gaan alle kinderen even naar het toilet of wordt hun luier verschoond. Vervolgens gaan we buitenspelen bij mooi weer of naar de gymzaal met vies weer. Op donderdag gaan de kinderen na het buitenspelen naar huis. Op maandag en dinsdag gaan de kinderen na het buitenspelen samen lunchen. Na de lunch maken we eventueel nog knutselwerkjes af en spelen we nog even binnen. Vervolgens ruimen de kinderen gezamenlijk het lokaal op. De juffen geven overzichtelijke taken aan de kinderen. Na het opruimen gaan we gezamenlijk afsluiten. Vaak wordt er dan nog even een boekje gelezen en zingen we ons lied dat de dag afsluiit. Ook bij het naar huis gaan, geven de juffen en kinderen elkaar een hand en zeggen we elkaar gedag.


Thema's

Ongeveer elke vier à vijf weken werken we aan een ander thema. Tijdens de kring wordt aan dit thema aandacht besteedt, door middel van Puk, boekjes, liedjes en spelletjes. Aan het eind van het thema  worden ouders tien minuten eerder dan de ophaaltijd uitgenodigd. Dan laten de kinderen, samen met de juffen, zien wat ze gemaakt en geleerd hebben.
 
Op onze voorschool:
-           Is iedereen welkom
-           Kunnen we onszelf zijn
-           Accepteren we elkaar
-           Mogen we fouten maken
-           Lachen we veel
-           Geven we elkaar complimenten
-           Vieren we samen feest
-           Zeggen we sorry en vergeven we elkaar
-           Gaan we met een ander om zoals we zelf behandeld willen worden
-           Helpen we elkaar om te zorgen dat iedereen zich thuis voelt
-           Zijn we zuinig op de spullen
-           Zorgen we dat het netjes en overzichtelijk blijft
-           Zorgen we dat het veilig is
-           Elke peuter krijgt bij binnenkomst en afscheid een hand van de juffen
-           Peuters verzorgen hun eigen plantje
 

Samenwerking

Door de korte lijntjes met het team van Montessorischool Emmen zijn thema’s makkelijk af te stemmen op elkaar. Als de peuter van de voorschool naar groep 1 op de basisschool gaat, vindt er een overdracht met de nieuwe leerkracht plaats. Op de basisschool werkt een intern begeleider (IB-er), zij stelt zich ook beschikbaar voor de voorschool, om te kunnen overleggen als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind. Tevens ie er nauw contact met de locatiedirecteur.
 
Op Voorschool Montessori wordt, net als op Montessoirischool Emmen, SchouderCom gebruikt. Via dit school-ouder communicatieportaal worden ouders op de hoogte gebracht over wat de kinderen op school meemaken. Elke donderdag wordt een weekverslagje gestuurd. Ook worden er foto’s opgezet. 
 
Uitspraak van een moeder:  “Mijn kind wordt door jullie écht gezien!”
 
U bent van harte welkom om met uw peuter even binnen te lopen op Voorschool Montessori om even de sfeer te proeven en te kijken hoe het gaat. De leidsters staan u graag even te woord.
Inschrijfformulieren liggen op de groep en kunnen gelijk meegegeven worden. Ook kan het inschrijfformulier worden gedownload van de website.
U kunt Voorschool Montessori altijd bellen of mailen voor meer informatie.
 
Voorschool Montessori
A.L. Lesturgeonstraat 3
7815 VD Emmen
Tel: 06 838 06 196
Email: montessori@stichtingpeuterwerk.nl
 
Op de Voorschool Montessori werken:
Carolien van Buijsen en Michelle van der Zwet

Vanaf 1 januari 2024 valt deze peuteropvang/voorschool onder Onderwijs en Opvang Emmen.

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden