Ouderbijdrage

Er wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van €30,- per leerling.
De ouderbijdrage wordt onder meer besteed aan allerlei verschillende activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Paaslunch, Koningsspelen enzovoort.
De ouderbijdrage is een bedrag gebaseerd op jaarbasis en komt geheel ten goede aan uw kind(eren).

Voor de schoolreizen en schoolkampen wordt apart een ouderbijdrage gevraagd. Het bedrag is afhankelijk van waar we naar toe gaan.

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden