Opvang

Kinderopvang

Onderwijs en Opvang Emmen is in januari 2024 gestart met het aanbieden van peuteropvang/voorschool op de Montessorischool.
Per 1 augustus 2024 start OOE met de bso (buitenschoolse opvang) op de Montessorischool Emmen. © 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden