Lesmethoden

In alle groepen wordt zowel met Montessorimaterialen als met reguliere lesmethoden gewerkt. Voor het werken met de reguliere lesmethoden geldt dat wij ze op een ‘Montessoriwijze’ inzetten: kinderen doen, na een instructie van de leerkracht, de verwerking grotendeels zelfstandig. Dat betekent dat zij het moment en tempo van verwerking zelf kiezen. Het doel is vooraf door de leerkracht vastgesteld. Er zijn ook kinderen die de instructie niet of slechts gedeeltelijk hoeven te volgen. De Montessorimaterialen zijn zo ontwikkeld dat een kind er, na een korte instructie van de leerkracht, zelfstandig mee aan het werk kan. In de Montessorimaterialen zit een controle van de fout ingebouwd.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden