Wat fijn dat u een kijkje komt nemen op de website van Montessorischool Emmen.
Onderdeel van Openbaar Onderwijs Emmen.

De meest belangrijke zaken die betrekking hebben op de school kunt u op deze website lezen.
Wellicht bent u op zoek naar een (andere) school voor uw kind(eren), maar het kan ook zijn dat u gewoon benieuwd bent wat er op deze site allemaal te zien is.

De website is in eerste instantie bedoeld voor belangstellenden van buiten de school.
Voor ouder(s) en verzorger(s) werken wij voornamelijk met het 'school-ouder-communicatie-portaal' SchouderCom.

Met vriendelijke groet,

Team Montessorischool Emmen

Brede ontwikkeling

Onze doelstelling is de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd de nodige hulp te bieden, waardoor het kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid die verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waar hij deel van uitmaakt. Voor onze school is het gedachtegoed van Maria Montessori daarbij een leidraad.

Help mij het zelf doen
    Leer mij het zelf  doen
          Laat mij het zelf doen

© 2018 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden