Fijn dat u een kijkje komt nemen op de website van basisschool Montessorischool Emmen. Misschien bent u op zoek naar een (andere) school voor uw kind(eren), maar het kan ook zijn dat u gewoon benieuwd bent wat er op deze site allemaal te zien is.

De meest belangrijke zaken die betrekking hebben op de school kunt u op deze website lezen.

Brede ontwikkeling

Onze doelstelling is de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd de nodige hulp te bieden, waardoor het kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid die verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waar hij deel van uitmaakt. Voor onze school is het gedachten goed van Maria Montessori daarbij een leidraad.

Help mij het zelf doen
    Leer mij het zelf  doen
          Laat mij het zelf doen

© 2018 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden