Ouderraad

De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) geeft basisscholen de mogelijkheid naast een MR een ouderraad (OR) in te stellen. 

De OR bestaat uit ouders / verzorgers van leerlingen van onze school.
Een ouderraad is geen officieel overleg-instituut zoals de MR dat is, maar is een ondersteunend orgaan voor MR-leden en leerkrachten. 

De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die het team ondersteunen bij alle activiteiten die voor onze kinderen door school worden georganiseerd, met als doel dat alle kinderen straks met veel plezier terug kunnen kijken op een hele leuke, leerzame schoolperiode met bijzondere momenten. Dankzij allerlei hand en spandiensten van de ouderraad is het voor het team mogelijk elk jaar een aantal bijzondere activiteiten te organiseren. Wanneer er nieuwe leden nodig zijn dan wordt dit schriftelijk kenbaar gemaakt. U kunt zich vervolgens opgeven. Indien er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn volgt een gesprek met de voorzitter van de OR en de directie. U wordt in principe lid voor 3 jaar.

De OR coördineert allerlei schoolactiviteiten die buiten het normale lesprogramma vallen. Onderwijsinhoudelijke zaken vallen hier buiten. De oudercommissie vergadert zo’n 8 keer per jaar. De samenstelling van de OR is terug te vinden in de jaarlijkse informatiegids. 

Het centraal OR-emailadres  luidt:
or@montessori-emmen.nl

Samenstelling 2018-2019
Voorzitter                     mevr. S. Maat                  
Penningmeester         mevr. K. de Mik
Secretaris                     dhr. B. Hesseling
Lid                                mevr. T. Collu-Matta
Lid                                mevr. M. v.d. Wal-Mulder
Lid                                mevr. G. Freling
Lid                                mevr. S. Dozeman
Lid                                mevr. Y. Karsten-Meekel
Lid                                dhr. P. Messchendorp
 

© 2020 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden