De leerkracht

Belangrijke zaken die kinderen op de Montessorischool leren, zijn:

 • leren kiezen;
 • leren plannen;
 • leren omgaan met vrijheden;
 • zelf verantwoordelijkheid dragen voor het werk en dan zelf het werk doen in alle rust.

De leerkracht heeft de belangrijke taak het één en ander nauwkeurig te begeleiden, te stimuleren en bij te houden in de registratie. Hij/zij zal de kinderen in zekere mate vrij moeten laten, maar zal tegelijkertijd heel nauwkeurig moeten kijken of het kind zinvol bezig is. De leerkracht moet durven afwachten, maar tevens tijdig ingrijpen als dat nodig is.

Van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij:
 • zich de juiste leerlijnen eigen maakt (rekenen, lezen, spelling enz.);
 • het kind laat kennismaken met verschillende materialen;
 • voldoende eisen aan de kinderen stelt in een vriendelijk, positief klimaat;
 • kinderen op hun gemak stelt als dat nodig is;
 • kinderen serieus neemt;
 • het meest haalbare uit het kind wil/kan halen, vanuit een positieve benadering;
 • het kind leert omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid;
 • zorg draagt voor een uitdagende rijke leeromgeving.
 • Uiteraard zal iedere leerkracht de uitgangspunten van het Montessorionderwijs moeten onderschrijven en kunnen vertalen in de dagelijkse praktijk. In de speciale Montessori-(na)scholing worden de specifieke kenmerken van het Montessorionderwijs geleerd (kennis van de materialen en theorie).

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden