Huisregels en Overblijven

 • De deur van de school gaat om 8.15 uur open.
 • Tussen 8.15 uur en 8.30 uur komen de kinderen zelfstandig in de klas.
 • Uiterlijk 8.30 uur zijn alle kinderen in de klas aanwezig.
 • In de klas dragen de kinderen sloffen met een harde zool.
 • De ouders nemen 's ochtends bij de klas afscheid van het kind.
 • Wij vinden de rust en aandacht bij het handen geven  in onze school erg belangrijk.
 • Aan het eind van de schooldag van uw kind(eren) is het plezierig dat u buiten op uw kind wacht; daarna kunt u met uw kind een kijkje komen nemen in de klas.
 • De kinderen uit de onderbouw worden door de leerkrachten naar buiten gebracht.
 • Voor en na schooltijd wordt er op het plein niet gefietst of gestept.
 • Wij hebben respect voor elkaar en voor elkaars spullen.
 • Wij hanteren voor de school zowel binnen als buiten (plein) een rookverbod; dit geldt tevens voor de begeleiding tijden schoolreizen e.d..

Overblijven

Gelet op de streekfunctie van de school, blijven alle kinderen tussen de middag over. Het overblijven op school wordt geregeld door de overblijfcommissie. Deze commissie bestaat uit diverse (vaste) ouders die elke dag, tegen een kleine vergoeding, op school overblijven. Voor u als ouder zijn hier geen kosten aan verbonden.

De volgende afspraken, t.a.v. het overblijven, zijn tussen bestuur, team, MR en de overblijfcommissie gemaakt:

 • de organisatie van het overblijven, ligt in handen van de overblijfcommissie;
 • het overblijven wordt per groep/klas geregeld;
 • alle kinderen blijven tussen de middag over;
 • de overblijfouders hebben een toezichthoudende en begeleidende taak;
 • de kinderen nemen zelf een lunchpakket mee;
 • het bevoegd gezag zorgt voor een WA verzekering voor ouders en kinderen;
 • alle overblijfouders worden verplicht gesteld een cursus t.a.v. het overblijven te volgen.

© 2018 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden