Ouderbijdrage

Er wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.
De ouderbijdrage wordt onder meer besteed aan: leermiddelen; speelmateriaal; inrichting van het plein; Sinterklaas; Kerst; paaslunch.
De ouderbijdrage is een bedrag gebaseerd op jaarbasis en komt geheel ten goed aan uw kind(eren).